اینستاگرام

جولای 16, 2022

تحلیل انتشار اطلاعات یا Diffusion در گراف شبکه اجتماعی

یکی از مهم‌ترین فرایندهای دینامیکی در شبکه‌های اجتماعی و کلاً شبکه‌های پیچیده، فرایند تحلیل انتشار اطلاعات است.